Els nostres productes

Tallers Soteras, fabricants de maquinària per a la indústria del paper

EXPERTS EN CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA MODERNA I ARTESANAL

pulpers

PULPERS

Pulper triturador d’alta densitat amb rotor helicoïdal i pulper convencional amb aspes o amb plat desintegrador.

depuradors

DEPURADORS

Depurador centrífug per a protecció de circuit de pastes, alta densidat tipus DR. Cabal 800 a 1.200 l/min.
Depurador centrífug tipus cicló amb motor incorporat i doble turbina per a pasta espessa, cabal de 500 a 1.800 l/min, i per a pasta diluïda, cabal de 800 a 5.000 l/min.

separadors

SEPARADORS

Classificador predespastillador per a pasta de paper reciclat. Per mitjà d’un rotor i un tamís que treballa sense pressió, elimina les impureses lleugeres amb un consum energètic baix. Models construïts: separator 475 de 1.600 Kg/h i separator 700 de 4.000 Kg/h.

depurador-pla

DEPURADORS PLANS

Depurador per instal·lar sortida de rebutjos del separator i depurador per instal·lar en diferents circuits i densitats. Ambdós es componen de xapes perforades, sistema vibrador per mitjà de motor de masses excèntriques.

despastilladors

DESPASTILLADORS

Sistema d’eliminació de pastilles. Millora la qualitat del producte acabat. Funcionament amb regulació dels discos segons les pastes.

classificadors

CLASSIFICADORS

Classificadors o screens a pressió proveïts de tamisos amb forats o ranures segons les pastes. Ranura mínima de 0,15 mm. Construcció de dos tipus de classificadors amb produccions similars als cabals dels separators i amb potències compreses entre 40 i 100 CV.

diposits

DIPÒSITS

Dipòsits en acer inoxidable de diferents mides en una sola peça o desmuntables. Sistemes d’agitadors verticals o horitzontals amb hèlices.

formes-rodones

FORMES RODONES

Tamís per a la fabricació de paper en continu d’acer inoxidable o una part en bronze.
Muntura de les teles metàl·liques.

REFINADORS

Refinador gran angular. Reparació de qualsevol tipus.