Bloc

Tallers Soteras, fabricants de maquinària per a la indústria del paper

EXPERTS EN CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA MODERNA I ARTESANAL DE PAPER

No hi ha dues empreses estructurades de la mateixa manera, com tampoc una fórmula màgica que organitzi en un instant un equip o un projecte il•lusionant. Però hem comprovat que hi ha un principi bàsic que ajuda a tirar endavant el camí empresarial i és...

Songs only make sense within certain contexts. It is impossible to talk about music without taking into account the society that makes it. Today, old popular songs and work songs portray a society that has disappeared; a society that once had poetic elements through which...