Piles holandeses

Tallers Soteras, fabricants de maquinària per a la indústria del paper

EXPERTS EN CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA MODERNA I ARTESANAL

QUÈ ÉS UNA PILA HOLANDESA?

Màquina artesana amb la qual es preparen les fibres vegetals per fabricar de manera immediata un full de paper. La pila es compon d’un moló amb una ganiveta regulable (distància i pressió) amb la finalitat de sotmetre la fibra a un procés d’escurçament i hidratació. Segons el tipus de fibra vegetal, amb un ús adequat de la pila, es poden optimitzar la resistència i la formació del full.

tallers soteras

Fabricació de piles holandeses de 30 i 120 litres destinades a fer paper a mà i piles holandeses industrials completes fins a una producció de 200 kg.