Què t'oferim?

Tallers Soteras, fabricants de maquinària per a la indústria del paper

CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS

tallers-soteras

ENGINYERIA

Assessor acreditat per ACCIÓ- Agència per la Competitivitat de l’Empresa en les àrees de Tecnologia i Concepte i disseny de producte. Ajudem el client en la presa de decisions sobre les millors solucions tecnològiques i l’optimització de processos. Desenvolupament de la idea, redacció d’avantprojectes. Elaboració, planificació, direcció i execució dels projectes claus en mà.

CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I CALDERERIA

Oficina tècnica amb zona de prototips, dibuix assistit, impressora 3D. Disposem de 1.500 m2 d’instal·lacions amb capacitat per fabricar maquinària de grans dimensions. L’empresa està equipada amb màquines de control numèric, grues per moure peces de gran format (fins a 10T) i seccions de mecanització i de caldereria.

partner-empresarial

PARTNER EMPRESARIAL

Oferim la possibilitat d’acompanyar el client en aspectes clau en què puguem implicar-nos i compromís a fomentar l’èxit conjunt. Establir una relació d’aliança, de complement a partir d’uns interessos comuns. Assessor acreditat per ACCIÓ en les àrees de Tecnologia i Concepte i disseny del producte.

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

Disposem de personal especialitzat en muntatges i instal·lacions de màquines o línies noves, claus en mà. També per fer ajustaments en instal·lacions que estan en funcionament. Plans de manteniment preventius i actius.

muntatge-instalacio
reparacio-maquinaria

MANTENIMENT INDUSTRIAL

Servei de manteniment industrial. Operacions de manteniment preventiu i correctiu de màquines i sistemes mecànics. Revisió de zones, localització i identificació d’avaries i anomalies de funcionament. Restauració i construcció de peces de recanvi. Posades a punt. Verificació dels treballs.