Author: soteras

No hi ha dues empreses estructurades de la mateixa manera, com tampoc una fórmula màgica que organitzi en un instant un equip o un projecte il•lusionant. Però hem comprovat que hi ha un principi bàsic que ajuda a tirar endavant el camí empresarial i és...